„EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“

VMA (võrdsus, mitmekülgsus, aktsepteerimine) – Koolid muutuvas maailmas otsimas ühiseid väärtusi elamaks koos rahus

Projekti algus: 01.09.2019
Projekti lõpp: 31.08.2021
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti kodulehekülg: linklink opens on new page
Projekti eelarve: 25 438 eurot

Projektipartnerid:

Saksamaa, Mönchengladbach – peakoordinaator – Gesamtschule Volksgarten
Bulgaaria, Kubrat – Sredno Uchiliste „Hristo Botev“
Portugal, Resende – Agrupamento de Escolas de Resende
Türgi, Gaziantep – Gaziantep-Sehitkamil-Aktoprak Anadolu Lisesi
Prantsusmaa ülemereterritoorium La Réunioni saar, Saint-Pierre – ASS Gestion Collège Lycée Catholique Privée AGCLCP

Projekti sisu ja eesmärgid:

Euroopa kultuuriline pilt on viimastel aastatel muutunud ja seetõttu tuleks uuesti rääkida ka ühistest väärtustest Euroopa tasandil. Projekti peamiseks eesmärgiks on üksteise mõistmine ja tolerantsus ning ühiste inimlike väärtuste leidmine olenemata meie religioossest, etnilisest või kultuurilis-keelelisest taustast. Tänase Euroopa kultuuriline mitmekülgsus võiks muutuda väljakutse ja probleemi asemel meie tugevuseks ja trumbiks! Selleks tuleb olla salliv, loobuda eelarvamustest, õppida teisi kaasama ning näha ühist tulevikku!

Nähtavad tulemused ja väljundid:

Ettekanded ja videod väljakutsetest meie riigi või regiooni koolides, eri rahvustega seotud problemaatika ja eripärad;
Koole tutvustavad videod;
Logokonkurss;
Tolerantsuse lippude kujundamine;
Projekti veebileht;
Erinevad töötoad väärtustega seotud teemadel;
Arutelud, väitlused;
Kohtumised spetsialistidega;
Lühifilmid ja -näidendid probleemidest ja nende võimalikest lahendustest;
Lühimuusikal tolerantsusest ja kultuurilisest integratsioonist;
Meie riigi vähemusrahvuste muusikat tutvustav festival;
Perekonnalugude kogumine;
Punktid kooli ametlikes dokumentides vähemusrahvuste paremaks lõimimiseks ja muukeelsete õpilaste toetamiseks;
Väärtusteraamat.

Mobiilsused ehk projektilähetused:

Kõikide lähetuste näol (v.a. Türgi) on tegemist lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega st osalejateks on õpilased + neid saatvad õpetajad.

Saksamaa: detsember 2019
Eesti: veebruar 2020
Portugal: mai 2020
Réunion, Prantsusmaa: oktoober 2020
Türgi: märts 2021
Bulgaaria: mai 2021

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: võõrkeeled, muusika, kirjandus, kunst, ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia.

Õpilased: Loomemajanduse, meedia ja „Inimene ja ühiskond“ aineid valinud õpilased;  rahvusvaheliste projektide meeskonna õpilased G1-G3 klassidest

Meilt oodatav konkreetne panus:

Muusikafestivali „Vähemusrahvuste laulud“ korraldamine veebruaris 2020;
Projektilähetuse korraldamine teemal „Tolerantsus“ veebruaris 2020;

Rahvusvahelise tolerantsuse päeva loengud 16.11.2020 – linklink opens on new page
eTwinningu veebilehe haldamine;
Euroopa Päeva õpilaste veebikonverents 7.mai 2021 – linklink opens on new page MEEDIAKAJASTUSED: link1link opens on new pagelink2link opens on new pagelink3link opens on new pagelink4link opens on new page
Video: link1link opens on new pagelink2link opens on new page
EVA projekti kalender: 2022, 2023
Preambul: link

Avaldatud 08.12.2021. Viimati muudetud 17.08.2022.