“PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

Kunstide filosoofia ja filosoofiakunst
 
Projekti algus: 31.12.2020
Projekti lõpp: 30.12.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti kogu eelarve: 133 950 eurot
Lõimitavad ained: kunst, filosoofia, kirjandus, ajalugu, muusika, võõrkeeled, informaatika, draama, väitlus

Projektipartnerid:

 • Ungari – Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Müvészeti Iskola
 • Portugal – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES – ALENQUER
 • Poola – Liceum Ogolnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika w Tuchowie
 • Belgia – GO! Atheneum Aarschot
 • Türgi – GAZIANTEP -SEHITKAMIL-AKTOPRAK ANADOLU LISESI

Projekti sisu ja eesmärgid:
Antud projekt on ellu kutsutud ajendatuna murettekitavatest ja üha kasvavatest trendidest ühiskonnas, nagu tolerantsuskultuuri vähenemine, usalduse kadumine valitsuste suhtes ning noorte üha kasvav eemaldumine kodanikuühiskonnast ning vastandumine nn peavoolu poliitikale.
Projekti peamised eesmärgid:

 • Euroopalike väärtuste tundmaõppimine – eelkõige tolerantsus, demokraatia, võrdsus, sõnavabadus, mitmekülgsus ja solidaarsus
 • Osalejate ärgitamine võtmaks osa ühiskondlikuks elust ja täitmaks kodanikukohust
 • Kultuuriliste eelarvamuste vähendamine
 • Parema vastastikuse dialoogi ning üksteise mõistmise soodustamine erinevate rahvuste vahel
 • Ühiste väärtuste leidmine erinevast rahvusest Euroopa noorte vahel

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • Esitlused partnerriikide olulisematest kirjanikest, kunstnikest ja muusikutest, kelle loomingus on eriliselt suur roll olnud euroopalike väärtuste kandmisel
 • Algupäraste kunsti-, muusika- ja kirjandusteoste loomine inspireerituna kuue partnerriigi kuulsaimatest kultuuriinimestest
 • Väärtuste sõnaraamat
 • Väärtuste teemaline fotonäitus
 • Väärtuste teemaline muusikafestival
 • Väärtuste teemalised lühifilmid
 • Väärtuste teemaline teatrietendus
 • Väärtuste teemaline rahvusvaheline väitlusvõistlus
 • Väärtuste teemalised arvamusfestivalid ning rahvusvaheline arvamusfestival Eestis
 • Euroopa Liidu institutsioonide külastamised, kohtumised ekspertidega
 • Partnerriikide juhtivate erakondade väärtuste uurimine ja analüüs
 • Fiktiivse üle-euroopalise noorte-erakonna loomine ning sellele platvormi loomine, kaitsmaks Euroopa noortele olulisi väärtusi + „kampaania“ läbiviimine väärtusi tutvustavate plakatite ja lühifilmide loomise ning levitamise kaudu
 • Euroopa Noorte Väärtuste Harta kokkupanek
 • UNESCO koolide võrgustikuga liitumine

Mobiilsused ehk projektilähetused:
Kõikide lähetuste näol on tegu lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega.

 • Veebruar 2021: Portugal
 • Aprill 2021: Türgi
 • November 2021: Eesti
 • Veebruar 2022: Belgia
 • Aprill 2022: Ungari
 • Oktoober 2022: Poola

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Projekti peakoordineerimine
 • Projekti eTwinningu lehe haldamine koostöös Ungari kooliga
 • Rahvusvahelise väitlusturniiri ja arvamusfestivali korraldamine novembris 2021
 • Projektinädala korraldamine novembris 2021

Euroopa Noorte Väärtuste Harta: linklink opens on new page

Meediakajastus: link1link opens on new page, link2link opens on new page

eRaamat  -  linklink opens on new page

Avaldatud 08.12.2021. Viimati muudetud 03.02.2024.