Erasmus+ akrediteering ja õpiränded

Erasmus+ akrediteering ja õpiränded

Pärnu Ühisgümnaasiu sai 2021.a. detsembris Erasmus+ akrediteeringu, mille raames saab kool aastatel 2022-2027 lihtsustatud korras viia läbi õpilaste ja õpetajate õpirändeid, mis vastavad järgmistele kooli Erasmus+ plaani eesmärkidele:

- õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine (uute digitehnoloogiliste lahenduste kasutamine, veebipõhise koostöö tegemine ja osalemine digitaalses sisuloomes);

- täiendavad õpivõimalused andekatele õpilastele ning eduelamuse pakkumine akadeemiliselt vähemvõimekatele õpilastele ja seeläbi koolist väljalangevuse vähendamine.

Avaldatud 13.02.2024. Viimati muudetud 08.05.2024.