Õppenõukogu

5.10.2021 õppenõukogu päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/2022 õppeaastaks
2. Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogu koosseisu 2021/2022 õppeaastaks

13.05.2021 õppenõukogu päevakord:
1. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta
2. Arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta

12.02.2021 õppenõukogu päevakord:
1. Arvamuse andmine Pärnu Ühisgümnaasiumi sisehindamise aruande kohta
2. Arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta
3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele: Õppetegevuse läbiviimise kord, kui õpetajad ja õpilased ei viibi ühes ruumis ehk õppetöö korraldamine distantsõppe korral

Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 30.11.2023.