Meie koolipere tähistab ühiselt töövarjupäeva

Loomise kuupäev 10.11.2022

Esmakordselt on teisipäeval, 15. novembril Pärnu Ühisgümnaasiumi (PÜ) kõik õpilased, õpetajad ja töötajad varjutamas põnevaid ja inspireerivaid inimesi ning ameteid  üle Eesti.

Eriliseks teeb PÜ töövarjupäeva see, et lisaks õpilastele võtavad päevast osa ka õpetajad ja töötajad. See on võimalus minna üheks päevaks igapäevasest keskkonnast välja, tutvuda erinevate asutuste ja inimestega, saada uusi mõtteid ja inspiratsiooni ning suurendada koostööd. Õpetajad lähevad töövarjuks nt Tallinna ja Tartu Ülikooli, Rapla, Pelgulinna ja Viljandi Gümnaasiumisse, Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse (PKHK), Saksa Tehnoloogiakooli, Eesti Rahvusmuuseumisse jm.

Õpilased unistavad suurelt ning on varjutama minemas väga erinevaid ja põnevaid ameteid.

Varjutatakse nii justiits- kui ka rahandusministrit, kriminaalbüroo juhti, loomaarsti, noorsoopolitseinikku, kooli- ja lasteaiaõpetajaid, peakokka, arste, kiirabitöötajaid, päästeametnikke, farmatseuti, ämmaemandat, Pärnu Postimehe peatoimetajat, ERRi Pärnu Stuudio operaatorit,  digimeedia spetsialisti jpt. Samuti on Lääne Prefektuur välja pakkunud mitmeid põnevaid varjutamise võimalusi.

Samal päeval saavad PÜ õpilased osaleda kutsehariduskeskuses põnevates õpitubades, nt päikeseenergia, lasergraveerimine, rätsepatöö, juuksur, robotkäe programmeerimine jpm. PÜ ja PKHK direktorid sõlmivad koostöölepingu erinevate vajalike ja praktiliste valikkursuste pakkumise osas gümnasistidele nagu nt restoraniteenindaja jt.

Töövarjupäevaks saavad õpilased kaasa analüüsiülesande, mille raames uurivad ametikohal vajaminevat haridust, isikuomadusi, õppimisvõimalusi, töö iseloomu jpm. Iga õpilane esitab sellest päevast analüüsi ja lisab sinna juurde ka töövarjupäeval tehtud pildi. Õpetajatele toimub kogemuste jagamiseks järgmisel päeval koostöötund.

Eesmärk on pakkuda meie õpilastele igal aastal üht töö- või (üli)õpilasvarjutamise päeva, mille raames tutvuda põnevate ametite ja inimestega. See on kogemus, mis aitab neil  näha selgemat mõtestatust ja seost koolis õpitavate teadmiste-oskuste ning eesootava töömaailma vahel. Lisaks toetavad varjutamiskogemused õpimotivatsiooni, mõtestatud õppimist ning on abiks meie noorte karjääripädevuse arendamisel.

Viimati muudetud 10.11.2022.