Valikained

Valikkursused 10.klassile õppeaastaks 2022/2023

Iga õpilane peab valima vähemalt neli kursust. Kursused jagunevad järgmiselt:

G1 (valida tuleb 4 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: majandusteaduse alused; ettevõtluse alused 2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: kujutav geomeetria; arhitektuur kui elukeskkond 2 aasta läbi vaata
RIIGIKAITSEÕPETUS ja riigikaitselaager 2 poolaasta vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
Laboratoorsed tööd koolibioloogias. Rakendusbioloogia 2 aasta läbi vaata
Draamakursus 1 poolaasta vaata
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1 poolaasta vaata
Kitarriõpe. Digimuusika 2 aasta läbi vaata
e-kursus:      
Sissejuhatus sotsioloogiasse (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2   vaata

➡️ Gümnaasiumis tuleb õpilastel kolme aasta peale valida 10 valikkursust.

➡️ Kui õpilane tegeleb järjepidevalt aktiivselt mõne huvialaga (nt jalgpall, korvpall, tennis, muusikakool, laulmine, ratsutamine jne), on tal võimalik igal aastal 2 kursust selle alusel ûle kanda. Selleks tuleb õpilasel esitada huvialakooli, spordiklubi vm poolt välja antud tõend 35tunni läbimise kohta. 35tundi = 1kursus.

➡️See tähendab, et gümnaasiumi peale kokku saab õpilane üle kanda kuni 6 valikkursust.

➡️Sel juhul jääb õpilasel 10 valikkursuse asemel valida gümnaasiumis 4 valikkursust, milles osaleda.

✅Õpilaste jaoks, kes veedavad peale kooli treenides ja harjutades sageli väga suure osa oma ajast, on see suurepärane võimalus oma õpikoormust normaliseerida ja enam just põhiainetele keskenduda.

Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 19.12.2022.