Meie kool valiti programmi "Arutlev kool"

Loomise kuupäev 27.03.2024
Oleme väga rõõmsad, et meid on valitud programmi "Arutlev kool".
 
Programmi kandideeris 14 põhikooli ja 11 gümnaasiumi, kelle seast valiti välja 5 põhikooli ja 5 gümnaasiumi, kellel on võimalus antud programmis pilootaastal osaleda. 
 
Programm "Arutlev kool" pakub õpilastele süvendatud argumenteerimisoskust. 
 
Programm on kogu kooli kaasav tegevuste sari, mille eesmärk on luua sisukat diskussiooni väärtustav koolikeskkond. 
Arutlevas koolis õppinud noor omandab juba haridustee jooksul oskused, mille abil enda mõtteid veenvalt esitada, ning mõistab, et tema hääl on oluline.
 
Programm koosneb neljast põhilisest tegevusest:
  • Argumenteerimine ainetunnis.
  • Argumenteerimise baasõpe.
  • Väitlustegevus.
  • Arutleva hariduse praktikad koolielus.
Argument on enesekaitsevahend, mis aitab meil tabada ebakõlasid ning langetada ratsionaalseid valikuid, olgu olukorraks parasjagu koosolek töölaua taga, uudiste lugemine või valimissedeli täitmine. Mida rohkem inimesi argumenti rakendada oskab, seda turvalisemas ühiskonnas me elame.
Viimati muudetud 27.03.2024.