10. klassi astujate dokumentide vastuvõtt

Loomise kuupäev 16.06.2022

Ootame Sind koos dokumentidega Pärnu Ühisgümnaasiumi G1 klassi astumiseks koolihoones Kooli 13 ruumis 210

  • 21.–22. juunil 2022 kell 9.00–13.00
  • 27.–28. juunil 2022 kell 9.00–13.00

Vajalikud dokumendid:

  1. sisseastumise avaldus (täidetakse kohapeal)
  2. lapsevanema avaldus ARNOlink opens on new page’s (vt juhend)
  3. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega
  4. 9. klassi tunnistus
  5. tervisekaart

Valikkursuste valimine

Iga õpilane valib neli valikkursust (koolis kohapeal).

Koolimüts

Soovi korral saab tellida kooli mütsi (hind 19 euri), tasumine kohapeal sularahas.

Info G1 klasside õpilastele

  • G1 klassi õpilastele õpikute laenutamine toimub 31. augustil kooli raamatukogus 9.00-13.00.
  • Matemaatika test toimub  31. augustil kell 10.00, kestvusega 1,5 tundi.

NB! Gümnaasiumisse ei võeta õpilasi, kellel on õppeaasta kokkuvõtvate (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinnete hulgas puudulikke hindeid!

Viimati muudetud 17.06.2022.