PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED

Projektitöö valikaines käsitletakse rahvusvaheliste projektide vormis ehk Euroopa koolidega koostööd tehes (nii päris elus kui virtuaalselt) olulisi teemasid, nagu inimõigused, kestlik areng, keskkonnakaitse, sallivus ja võrdsus, Euroopa Liidu põhimõtted ja väärtused. Aktiivsetel õpilastel on võimalik osaleda projektilähetustel Euroopa partnerkoolides. Sõidu- ja elamiskulud kompenseeritakse projektide eelarvest.

Avaldatud 05.02.2022. Viimati muudetud 05.02.2022.