Infotehnoloogia

Kursus oleks tegelikult vajalik kõigile, sest digitehnoloogiaid kasutades suudame me paremini hakkama saada kiiresti muutuvas maailmas. Nii õppimisel kui ka kodanikuna tegutsedes on vaja leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle sisu. Samuti kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid, suhelda ja teha koostööd, seejuures olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti.

Avaldatud 16.06.2022. Viimati muudetud 16.06.2022.