G1 Majandusõpe

G1 Majandusõpe kursus majanduse ja ettevõtluse alused (2x35 tundi)
Majanduskursusel õpitakse igapäevaeluga seotud majandusküsimusi probleemi- ja tegevuspõhiselt. Omandatakse rahatarkust ja investeerimisoskust edukaks toimetulekuks iseseisvas elus. Õpitakse analüüsima tööturu vajadusi, nõudmisi ja pakkumisi, hindama oma soove ning võimalusi elukutsevalikul ja konkureerimiseks tööturul. Ettevõtluse, riigi ja maailma majanduse seoste tundmaõppimine arendab kriitilist mõtlemist ja ettevõtlikkust, avardab maailmapilti ja arusaamist majanduslikest ja poliitilistest otsustest ühiskonnas.

Avaldatud 06.02.2022. Viimati muudetud 06.02.2022.