Bioloogia

G1 lisakursus
Laboratoorsed tööd koolibioloogias

Laboratoorsed tööd koolibioloogia kursuses õpite katseid planeerima, sooritama ja analüüsima. Tundide raames osalete Pernova Hariduskeskuse õppeprogrammides, võimalusel ülikoolide poolt pakutavates õppeprogrammides.
Kursusehinde kujunemisel arvestatakse praktilise töö oskusi, üldisi tööharjumusi, labori tööde ohutust, labori tööde kvaliteeti ning korrektselt vormistatud õpimappi.

 

G1 lisakursus 
Rakendusbioloogia

Rakendusbioloogia kursus tugineb bioloogia kohustuslikes kursustes saadud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga. Ühtlasi kinnistuvad teadmised bioloogiast, mis aitavad bioloogiaalaseid teadmisi kasutada igapäeva elus ning tulevase elukutse valikul. 
Võimalusel osaleme erinevates õppeprogrammides, kuulame lektoreid.
Kursuse hinne kujuneb rühmatöödest, kodustest töödest, arvestustööst ja õpimapist.

Õpetaja Eve Popp

Avaldatud 08.02.2022. Viimati muudetud 16.06.2022.