Vastuvõtt

Valikained


Valikkursused 10.klassile õppeaastaks 2022/2023

Iga õpilane peab valima vähemalt neli kursust. Kursused jagunevad järgmiselt:

G1 (valida tuleb 4 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: majandusteaduse alused; ettevõtluse alused 2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: kujutav geomeetria; arhitektuur kui elukeskkond 2 aasta läbi vaata
RIIGIKAITSEÕPETUS ja riigikaitselaager 2 poolaasta vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
Laboratoorsed tööd koolibioloogias. Rakendusbioloogia 2 aasta läbi vaata
Draamakursus 1 poolaasta vaata
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1 poolaasta vaata
Kitarriõpe. Digimuusika 2 aasta läbi vaata
e-kursus:      
Sissejuhatus sotsioloogiasse (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2   vaata

Valikkursused 10.klassile õppeaastaks 2022/2023

Iga õpilane peab valima vähemalt neli kursust. Kursused jagunevad järgmiselt:

G1 (valida tuleb 4 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: majandusteaduse alused; ettevõtluse alused 2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: kujutav geomeetria; arhitektuur kui elukeskkond 2 aasta läbi vaata
RIIGIKAITSEÕPETUS ja riigikaitselaager 2 poolaasta vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
Laboratoorsed tööd koolibioloogias. Rakendusbioloogia 2 aasta läbi vaata
Draamakursus 1 poolaasta vaata
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1 poolaasta vaata
Kitarriõpe. Digimuusika 2 aasta läbi vaata
e-kursus:      
Sissejuhatus sotsioloogiasse (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2   vaata