Üle-eestilise arendusjuhtide koostöögrupi kohtumine meie koolis

Loomise kuupäev 21.03.2024

Meie koolis toimus üle-eestilise arendusjuhtide koostöögrupi kohtumine. Külas oli Miina Härma Gümnaasiumi, Viljandi Jakobsoni Kooli ja Paikuse Kooli arendusjuht ning Kullamaa Keskkooli arendusjuht koos direktoriga.

Meie arendusjuht Kriste Talvingu eestvedamisel tutvuti meie koolis pakutavate võimalustega, räägiti õppeprotsessist ja õppekorraldusest, koostöisest õppimisest, valikainetest, tõhusast õppimisest ja pikematest ainetundidest, mentorlusest ning erinevatest õppijaid toetavatest kooliarenduslikest teemadest.
On väga oluline, et leiaksime aega ja võimalusi koolidega kohtumisteks, kogemuste jagamiseks, üksteise kuulamiseks ja edasiviivateks õppijaid toetavateks mõttearendusteks ning aruteludeks.

Aitäh kõigile külalistele!

Sellesse õppeaastasse on jäänud veel kaks koostööpäeva, koolikülastust:
12. aprillil külastatakse Viimsi Gümnaasiumi
16. aprillil külastatakse Miina Härma Gümnaasiumi.

Viimati muudetud 21.03.2024.