„Selge pilt...?!“

Loomise kuupäev 06.11.2023
Oktoobris ja novembris pöörasime oma koolis tähelepanu liiklusohutusele. G2 ja G3 klassi õpilased osalesid noorte riskivältimise koolitusel „Selge pilt...?!“.
 
Koolituse käigus räägiti noorte käitumishoiakutest liikluses, sellest, kuidas säästa ennast ja teisi. Räägiti grupidünaamikast ja igaühe võimalustest ohutuse tagamisel. Samuti alkoholi mõjust ja promilli kujunemisest/alanemisest. Räägiti kiirusest tulenevast ohust ja kuidas seda hinnata.
Iga osaleja täitis enne koolitust küsimustiku, et teada saada enda liiklusriskid ja võrrelda neid koolituse käigus teiste grupiliikmete tulemustega. Lisaks teaduslikule infole, said meie noored soovitusi ja juhiseid liiklusohutuse tagamiseks nii politsei kui kogemusnõustaja ehk liiklusohvri käest. Isiklikke kogemusi edastati struktureeritult ja objektiivselt.
 
Õpilaste tagasiside koolitusele oli väga positiivne.
 
Turvalist liiklemist!
Viimati muudetud 06.11.2023.