Meie õpilased hoolivad keskkonnast

Loomise kuupäev 14.10.2022

04.oktoobril 2022 toimus hotellis "Strand" Pärnu linna noorte arvamusfestival kliima teemadel. Arvamusfestivalil osalesid seekord valdavalt Ühisgümnaasiumi, Kuninga Tänava Põhikooli ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilased. Noored  sõnastasid maailmakohviku formaadis maailma, Eesti ja Pärnu probleeme kliimasoojenemise, jäätmete käitlemise jms teemadel. Pakuti välja omapoolseid lahendusi ja esitleti neid auditooriumile. 
Arvamusfestivali lõpuks lepiti kokku Pärnu linna noorte keskkonnaalgatuste vormides: 

* pakuti välja plakatite loomist ja linnaruumi paigaldamist, 
* kogukondliku liikumise algatamist ja 
* loomingulisi projekte.

30. novembriks oodatakse noortelt 9.-12.klassi õpilastelt keskkonnaalgatusi. Kõige olulisem on keskkonnaprobleemidele tähelepanu juhtimine ja lahenduste pakkumine, kaasates erinevaid huvigruppe.
Keskkonnaalgatus võib olla digitaalne plakat, pilt, video, liikumise algatamine, protestiaktsioon jne., mis kutsub üles inimesi tegema midagi teisiti, eesmärgiga säästa loodust, olla keskkonnateadlikum ja panustada jätkusuutlikku keskkonda.
Kõik algatused palutakse saata Pärnu noorte innovatsioonikeskusele HUUB : markus@parnuhuub.eelink opens on new page .
Parimad algatused avaldatakse HUUB ́i sotsiaalmeedias.
Peaauhinnaks on matk ettevõttelt Seikluspartner, kes korraldab erinevaid loodusmatku. 

Konkursi võitja saab valida kas räätsa-, kanuumatka või kombineeritud räätsa- ja kanuumatka kuni viiele
inimesele.

Viimati muudetud 14.10.2022.