Meie koolist

Üldinfo


Registrikood: 75000319
Koolitusluba: 7345 HTM (välja antud 12.05.2014)
Direktor: Anneli Rabbi

Kooli vastuvõtt

Informatsiooni 2023/2024 õppeaastal kooli 10. klassi õppima asumise kohta ilmub peagi siia.

Järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 5008, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi veebilehelt www.hm.ee kontaktide alt.

Kooli pidaja

Kooli pidaja on Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa 16, Pärnu 80098, telefon 444 8200, e-post: linnavalitsus@parnu.ee

Haridusosakonna kontaktandmed on kättesaadavad siit: link

 

Registrikood: 75000319
Koolitusluba: 7345 HTM (välja antud 12.05.2014)
Direktor: Anneli Rabbi

Kooli vastuvõtt

Informatsiooni 2023/2024 õppeaastal kooli 10. klassi õppima asumise kohta ilmub peagi siia.

Järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 5008, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi veebilehelt www.hm.ee kontaktide alt.

Kooli pidaja

Kooli pidaja on Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa 16, Pärnu 80098, telefon 444 8200, e-post: linnavalitsus@parnu.ee

Haridusosakonna kontaktandmed on kättesaadavad siit: link