Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus.
Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:
• tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
• aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
• järgida ja edendada kooli traditsioone;
• kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
• aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Õpilasesinduse põhimäärus: ÕE põhimäärus

ÕE president:  Rihard Järvesaar
Asepresident: Triine Lippe
Protokollija: Estelle Maria Rosenkron

Kontakt:  oe@yhis.parnu.ee

 

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus.
Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:
• tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
• aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
• järgida ja edendada kooli traditsioone;
• kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
• aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Õpilasesinduse põhimäärus: ÕE põhimäärus

ÕE president:  Rihard Järvesaar
Asepresident: Triine Lippe
Protokollija: Estelle Maria Rosenkron