Muusika

Kitarri algõppe kursusel omandab õpilane kitarrimängu põhitõed: oskab lugeda kitarrinooti (tabulatuuri), on omandanud erinevad parema käe mänguvõtted (nagu sõrmitsemine, strumming), tunneb power chords'i võtet, oskab enamlevinud kitarriduure, oskab mängida lihtsamaid meloodiaid kitarril, oskab kitarri häälestada, orienteerub erinevates kitarriõppekeskkondades internetis. Kursusel osalemiseks ei pea olema isiklikku kitarri, kuid see on soovitav.

 

Digimuusika valikaine on sissejuhatus muusikaproduktsiooni põnevasse maailma, kus läbi tänapäevaste digitaalsete salvestustehnikate ja programmide omandatakse helitehnoloogia alaseid teadmisi ja praktilisi oskusi. Digimuusika valikaines omandatud tehnilised ja muusikalised teadmised muusikaaloomest, laulukirjutamisest, produktsioonist, stuudiotööst on vajalikud nii kaasaegses helistuudios, reklaamiagentuuris, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios, televisioonis ja mujal. Loomulikult pakuvad Eesti erinevad kõrgkoolid ka rohkelt edasiõppimise võimalusi.

Avaldatud 16.06.2022. Viimati muudetud 16.06.2022.