Uudised

Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti vene keele õpetaja Irina Oad 10. oktoober raivo.annusver


Reede õhtul hotellis Strand toimunud tänuõhtul „Sulle, õpetaja!“ tunnustati Pärnu haridustöötajaid ja tehti teatavaks linna hariduspreemiate laureaadid. 
Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti Pärnu Ühisgümnaasiumi vene keele õpetaja Irina Oad, kes on pädev õpetama nii vene keelt ja kirjandust kui ka muusikat. Tema tunnid on kindlalt eesmärgistatud, metoodiliselt väga läbimõeldud ja mitmekülgsed. Igas tunnis loetakse (õpitakse tekstist sõnaraamatute abil infot leidma), kirjutatakse (omandatakse sõnavara, keelestruktuure), räägitakse (dialoogid, rühmatööd, ettekanded, rollimängud) ja kasutatakse digivahendeid, tihedalt on seotud keeleõpe ja vene kultuurilugu. Ukrainast tulnud õpilased leidsid temas mõistva toetaja, ta kaasas nad kohe oma klassi üritustesse ja ainetundidesse.
Õnnitleme!

Reede õhtul hotellis Strand toimunud tänuõhtul „Sulle, õpetaja!“ tunnustati Pärnu haridustöötajaid ja tehti teatavaks linna hariduspreemiate laureaadid. 
Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti Pärnu Ühisgümnaasiumi vene keele õpetaja Irina Oad, kes on pädev õpetama nii vene keelt ja kirjandust kui ka muusikat. Tema tunnid on kindlalt eesmärgistatud, metoodiliselt väga läbimõeldud ja mitmekülgsed. Igas tunnis loetakse (õpitakse tekstist sõnaraamatute abil infot leidma), kirjutatakse (omandatakse sõnavara, keelestruktuure), räägitakse (dialoogid, rühmatööd, ettekanded, rollimängud) ja kasutatakse digivahendeid, tihedalt on seotud keeleõpe ja vene kultuurilugu. Ukrainast tulnud õpilased leidsid temas mõistva toetaja, ta kaasas nad kohe oma klassi üritustesse ja ainetundidesse.
Õnnitleme!