Meie koolist

Rahvusvahelised projektid


Koolis toimib edukas ja aktiivne rahvusvaheline koostöö.  Aastast 2014 on osaletud kokku kümnes Erasmus+ ja 13-s eTwinningu projektis. Kokku on tehtud koostööd 32-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Ungari, Belgia, Itaalia, Sloveenia, Austria, Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Sloveenia, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium Martinique’i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis).

Rahvusvahelised projektid 2021/2022

Erasmus+ KA2 koostööprojektid:
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– “PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

eTwinningu projektid:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE“
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

2020-2021 õppeaastal osales Pärnu Ühisgümnaasium:

6-s Erasmus+ KA2 koostööprojektis
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– "YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– „PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

6-s eTwinningu projektis:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE”
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”

– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“


Koolis toimib edukas ja aktiivne rahvusvaheline koostöö.  Aastast 2014 on osaletud kokku kümnes Erasmus+ ja 13-s eTwinningu projektis. Kokku on tehtud koostööd 32-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Ungari, Belgia, Itaalia, Sloveenia, Austria, Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Sloveenia, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium Martinique?i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis).

Rahvusvahelised projektid 2021/2022


Erasmus+ KA2 koostööprojektid:
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?
? ?PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY?

eTwinningu projektid:
? ?A JOURNEY INTO THE FUTURE?
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?

2020-2021 õppeaastal osales Pärnu Ühisgümnaasium:

6-s Erasmus+ KA2 koostööprojektis
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? "YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?
? ?PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY?

6-s eTwinningu projektis:
? ?A JOURNEY INTO THE FUTURE?
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?

? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?

“YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

(Noored eurooplased jätkusuutlikkuse heaks)
 

Projekti algus: 01.09.2020
Projekti lõpp: 31.08.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve meie koolil: 24 210 eurot

Lõimitavad ained: loodusteadused, kunst, filosoofia, ühiskonnaõpetus, majandus, muusika, võõrkeeled, informaatika, kirjandus, draama

Projektipartnerid:

 • Prantsusmaa – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARC BLOCH
 • Poola – Liceum Ogolnoksztalcace im. M. Sklodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach
 • Hispaania – IES Biar
 • Horvaatia – Srednja skola Lovre Montija
 • Itaalia – IIS Cavour Marconi Pascal

Projekti sisu ja eesmärgid:

Projekt käsitleb ÜRO 17-t kestliku arengu eesmärki, kaasates partnerkoolide noori kui tulevasi aktiivseid maailmakodanikke rahvusvahelisele koostööle.
Projekti eesmärgiks on soodustada noorsoo aktiivset osalust ühiskonnaelus, panustades üheskoos 17-ne kestliku arengu eesmärgi saavutamisesse nii kogukonna kui Euroopa tasandil.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • Voldikute, õppefilmide, plakatite ja lühinäidendite loomine 17-ne kestliku arengu eesmärgi ja eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste tutvustamiseks + õpilaselt-õpilasele kampaania läbiviimine kogukonnas
 • Praktiliste töötubade läbiviimine eesmärkide saavutamise soodustamiseks (keskkonnasõbralik toitumine, taaskasutus jne)
 • Vähemate võimalustega noorte kaasamine ja kogukonna vähemate võimalustega noortega tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine
 • Kestliku arengu 17-t eesmärki tutvustav fotonäitus
 • Kohtumised spetsialistidega
 • Arvamusfestival 17ne kestliku arengu eesmärgi teemadel
 • Riiete taaskasutust „promov“ moe-show
 • Heategevusüritused kogukonnas vähemate võimalustega laste ja/või noorte heaks + annetuskampaaniate läbiviimine
 • Keskkonnasõbralikku eluviisi väärtustava laada korraldamine
 • Rahvusvaheline õpilaskonverents
 • „Käed külge“ üritus keskkonna heaks

Mobiilsused ehk projektilähetused:
Kõikide lähetuste näol on tegu lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega.

 • November 2020: Poola
 • Veebruar 2021: Eesti
 • Aprill 2021: Hispaania
 • Oktoober 2021: Horvaatia
 • Jaanuar 2022: Prantsusmaa
 • Aprill 2022: Itaalia

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Projekti eTwinningu lehe haldamine
 • Taaskasutusteemaliste töötubade ja moeshow korraldamine projektinädala raames
 • Projektinädala korraldamine veebruaris 2021

Veebiseminar kestlikust ja kaasavast haridusest projektide näitel: video