Meie koolist

Rahvusvahelised projektid


Koolis toimib edukas ja aktiivne rahvusvaheline koostöö.  Aastast 2014 on osaletud kokku kümnes Erasmus+ ja 13-s eTwinningu projektis. Kokku on tehtud koostööd 32-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Ungari, Belgia, Itaalia, Sloveenia, Austria, Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Sloveenia, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium Martinique’i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis).

Rahvusvahelised projektid 2021/2022

Erasmus+ KA2 koostööprojektid:
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– “PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

eTwinningu projektid:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE“
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

2020-2021 õppeaastal osales Pärnu Ühisgümnaasium:

6-s Erasmus+ KA2 koostööprojektis
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– "YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– „PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

6-s eTwinningu projektis:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE”
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”

– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“


Koolis toimib edukas ja aktiivne rahvusvaheline koostöö.  Aastast 2014 on osaletud kokku kümnes Erasmus+ ja 13-s eTwinningu projektis. Kokku on tehtud koostööd 32-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Ungari, Belgia, Itaalia, Sloveenia, Austria, Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Sloveenia, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium Martinique?i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis).

Rahvusvahelised projektid 2021/2022


Erasmus+ KA2 koostööprojektid:
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?
? ?PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY?

eTwinningu projektid:
? ?A JOURNEY INTO THE FUTURE?
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?

2020-2021 õppeaastal osales Pärnu Ühisgümnaasium:

6-s Erasmus+ KA2 koostööprojektis
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? "YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?
? ?PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY?

6-s eTwinningu projektis:
? ?A JOURNEY INTO THE FUTURE?
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?

? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?

“PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

Kunstide filosoofia ja filosoofiakunst
 
Projekti algus: 31.12.2020
Projekti lõpp: 30.12.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti kogu eelarve: 133 950 eurot
Lõimitavad ained: kunst, filosoofia, kirjandus, ajalugu, muusika, võõrkeeled, informaatika, draama, väitlus

Projektipartnerid:

 • Ungari – Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Müvészeti Iskola
 • Portugal – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES – ALENQUER
 • Poola – Liceum Ogolnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika w Tuchowie
 • Belgia – GO! Atheneum Aarschot
 • Türgi – GAZIANTEP -SEHITKAMIL-AKTOPRAK ANADOLU LISESI

Projekti sisu ja eesmärgid:
Antud projekt on ellu kutsutud ajendatuna murettekitavatest ja üha kasvavatest trendidest ühiskonnas, nagu tolerantsuskultuuri vähenemine, usalduse kadumine valitsuste suhtes ning noorte üha kasvav eemaldumine kodanikuühiskonnast ning vastandumine nn peavoolu poliitikale.
Projekti peamised eesmärgid:

 • Euroopalike väärtuste tundmaõppimine – eelkõige tolerantsus, demokraatia, võrdsus, sõnavabadus, mitmekülgsus ja solidaarsus
 • Osalejate ärgitamine võtmaks osa ühiskondlikuks elust ja täitmaks kodanikukohust
 • Kultuuriliste eelarvamuste vähendamine
 • Parema vastastikuse dialoogi ning üksteise mõistmise soodustamine erinevate rahvuste vahel
 • Ühiste väärtuste leidmine erinevast rahvusest Euroopa noorte vahel

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • Esitlused partnerriikide olulisematest kirjanikest, kunstnikest ja muusikutest, kelle loomingus on eriliselt suur roll olnud euroopalike väärtuste kandmisel
 • Algupäraste kunsti-, muusika- ja kirjandusteoste loomine inspireerituna kuue partnerriigi kuulsaimatest kultuuriinimestest
 • Väärtuste sõnaraamat
 • Väärtuste teemaline fotonäitus
 • Väärtuste teemaline muusikafestival
 • Väärtuste teemalised lühifilmid
 • Väärtuste teemaline teatrietendus
 • Väärtuste teemaline rahvusvaheline väitlusvõistlus
 • Väärtuste teemalised arvamusfestivalid ning rahvusvaheline arvamusfestival Eestis
 • Euroopa Liidu institutsioonide külastamised, kohtumised ekspertidega
 • Partnerriikide juhtivate erakondade väärtuste uurimine ja analüüs
 • Fiktiivse üle-euroopalise noorte-erakonna loomine ning sellele platvormi loomine, kaitsmaks Euroopa noortele olulisi väärtusi + „kampaania“ läbiviimine väärtusi tutvustavate plakatite ja lühifilmide loomise ning levitamise kaudu
 • Euroopa Noorte Väärtuste Harta kokkupanek
 • UNESCO koolide võrgustikuga liitumine

Mobiilsused ehk projektilähetused:
Kõikide lähetuste näol on tegu lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega.

 • Veebruar 2021: Portugal
 • Aprill 2021: Türgi
 • November 2021: Eesti
 • Veebruar 2022: Belgia
 • Aprill 2022: Ungari
 • Oktoober 2022: Poola

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Projekti peakoordineerimine
 • Projekti eTwinningu lehe haldamine koostöös Ungari kooliga
 • Rahvusvahelise väitlusturniiri ja arvamusfestivali korraldamine novembris 2021
 • Projektinädala korraldamine novembris 2021