Õppetöö

TunnijaotusplaanTunnijaotusplaan

Alates 2021/2022. õa

GRÕK

KÕK

G1

G2

G3

eesti keel

6

8

2

3

3

kirjandus

5

6

2

2

2

B2 võõrkeel

5

12

5

4

3

B1 võõrkeel

5

8

3

3

2

matemaatika

14

16

5

5

6

bioloogia

4

4

 

2

2

loodusgeograafia

2

2

1

1

 

keemia

3

3

2

1

 

füüsika

5

5

2

2

1

ajalugu

6

6

2

2

2

filosoofia

 

2

 

1

1

ühiskonnaõpetus

2

2

   

2

inimeseõpetus

1

1

1

   

inimgeograafia

1

1

1

   

muusika

3

3

1

1

1

kunst

2

2

1

1

 

uurimistöö alused

1

2

1

1

 

kehaline kasvatus

5

5

2

2

1

 

70

88

4

3

3

Õpilane saab valida 10 valikkursust

 

10

     

KOKKU

 

98

35

34

29

2) Koolil on õigus vajadusel teha valikkursuste nimekirjas muudatusi ühe õa lõikes.

  • Valikkursuse koolimuusikal saavad õpilased valida 2020/2021. õa ja 2021/2022. õa.

(4) Pärnu linna kui õpikeskuse (PÕK) rakendamine valikkursuste valimise puhul:

  • Õpilane saab üle kanda valikkursuse (1 kursus = 35 tundi) kuni 2 kursust ühe õa kohta (nt kunstikool, muusikakool, spordikool/klubi, kooli segakoor, kooli rahvatants jt).
  • Õpilane esitab vähemalt üks kord õa jooksul, hiljemalt 31. maiks, õppealajuhatajale (juhendaja/treeneri/kooli/klubi) vabas vormis   tõendi kursuse läbimise kohta ning klassijuhataja  kannab kursuse õpilasraamatusse.
  • Põhiõppekavas olevatele õppeainetele PÕK kursuste ülekandmine  ei rakendu.

 (5) Õpilane registreerub järgmise õa kursustele märtsikuu jooksul. Valikut pärast muuta ei saa. G1. klassi õpilased teevad kursuste valiku siis, kui nad toovad kooli sisseastumisavalduse.

(6) Kursuse suurus on minimaalselt 20 õpilast, maksimaalselt 32 õpilast, v a majandusõpe, teaduskoolikursus, projektitöö.

Tunnijaotusplaan

2) Koolil on õigus vajadusel teha valikkursuste nimekirjas muudatusi ühe õa lõikes.

  • Valikkursuse koolimuusikal saavad õpilased valida 2020/2021. õa ja 2021/2022. õa.

(4) Pärnu linna kui õpikeskuse (PÕK) rakendamine valikkursuste valimise puhul:

  • Õpilane saab üle kanda valikkursuse (1 kursus = 35 tundi) kuni 2 kursust ühe õa kohta (nt kunstikool, muusikakool, spordikool/klubi, kooli segakoor, kooli rahvatants jt).
  • Õpilane esitab vähemalt üks kord õa jooksul, hiljemalt 31. maiks, õppealajuhatajale (juhendaja/treeneri/kooli/klubi) vabas vormis   tõendi kursuse läbimise kohta ning klassijuhataja  kannab kursuse õpilasraamatusse.
  • Põhiõppekavas olevatele õppeainetele PÕK kursuste ülekandmine  ei rakendu.

 (5) Õpilane registreerub järgmise õa kursustele märtsikuu jooksul. Valikut pärast muuta ei saa. G1. klassi õpilased teevad kursuste valiku siis, kui nad toovad kooli sisseastumisavalduse.

(6) Kursuse suurus on minimaalselt 20 õpilast, maksimaalselt 32 õpilast, v a majandusõpe, teaduskoolikursus, projektitöö.

Alates 2021/2022. õa

GRÕK

KÕK

G1

G2

G3

eesti keel

6

8

2

3

3

kirjandus

5

6

2

2

2

B2 võõrkeel

5

12

5

4

3

B1 võõrkeel

5

8

3

3

2

matemaatika

14

16

5

5

6

bioloogia

4

4

 

2

2

loodusgeograafia

2

2

1

1

 

keemia

3

3

2

1

 

füüsika

5

5

2

2

1

ajalugu

6

6

2

2

2

filosoofia

 

2

 

1

1

ühiskonnaõpetus

2

2

   

2

inimeseõpetus

1

1

1

   

inimgeograafia

1

1

1

   

muusika

3

3

1

1

1

kunst

2

2

1

1

 

uurimistöö alused

1

2

1

1

 

kehaline kasvatus

5

5

2

2

1

 

70

88

4

3

3

Õpilane saab valida 10 valikkursust

 

10

     

KOKKU

 

98

35

34

29