Koolielu

Raamatukogu


Pärnu Ühisgümnaasiumi raamatukogu asub koolimaja soklikorrusel ning on avatud E-R kell 8-16.

Õpilastel on kasutamiseks 3 arvutit, mis on mõeldud õppetööga seonduva tegemiseks ning printimiseks. Lisaks on võimalik tutvuda temaatiliste väljapanekute ja raamatunäitustega.

Raamatukogus on olemas mõnusad vaikusepesad lugemiseks, õppimiseks või lihtsalt lõõgastumiseks.

Õpikute laenutamine uueks õppeaastaks toimub augustikuu viimastel päevadel vastavalt graafikule. 

Raamatukogus on kasutusel Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem (RIKS). RIKS on ühendatud eKooliga, mille kaudu on õpilasel võimalik näha laenutatud teavikuid.

Teavikute reserveerimine ja lisainfo on saadaval ka meili teel.

 

Raamatukoguhoidja: Merit Reinhold
Kontakt: meritr@yhis.parnu.ee , tel 44 31 248

 


Pärnu Ühisgümnaasiumi raamatukogu asub koolimaja soklikorrusel ning on avatud E-R kell 8-16.

Õpilastel on kasutamiseks 3 arvutit, mis on mõeldud õppetööga seonduva tegemiseks ning printimiseks. Lisaks on võimalik tutvuda temaatiliste väljapanekute ja raamatunäitustega.

Raamatukogus on olemas mõnusad vaikusepesad lugemiseks, õppimiseks või lihtsalt lõõgastumiseks.

Õpikute laenutamine uueks õppeaastaks toimub augustikuu viimastel päevadel vastavalt graafikule. 

Raamatukogus on kasutusel Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem (RIKS). RIKS on ühendatud eKooliga, mille kaudu on õpilasel võimalik näha laenutatud teavikuid.


Teavikute reserveerimine ja lisainfo on saadaval ka meili teel.

 

Raamatukoguhoidja: Merit Reinhold
Kontakt: meritr@yhis.parnu.ee , tel 44 31 248

 

Raamatukogu kasutamine

Kinnitatud direktori käskkirjaga  

nr 1-1/30 05.05.2021 

 

Pärnu Ühisgümnaasiumi raamatukogu kasutamise eeskiri 

 

● Raamatukogu teenindab kõiki Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasi, õpetajaid ja teisi  töötajaid. 

● Õpilased registreeritakse lugejaks klassinimekirja alusel, õpetajaid ja koolitöötajaid  isikut tõendava dokumendi alusel. 

● Kooliraamatukogu teenusteks on kohalkasutus, kojulaenutus ja teatmeteenindus. 

● Kojulaenutatavate teavikute tagastamistähtaeg on 3 nädalat, mida vajadusel  pikendatakse.  

● Põhikogust ei laenutata välja teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks  (teatmeraamatud, entsüklopeediad), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ja  haruldasi ainueksemplare.

Koju laenutatakse neid vaid erandkorras (referaatide, uurimistööde tegemiseks). Tagastustähtaeg lepitakse raamatukogutöötajaga kokku. 

● Lugemissaalis asuvaid arvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu lugejad. Arvutid on  mõeldud eelkõige infootsinguks. Eelisjärjekorras võivad arvuteid kasutada lugejad, kellel on seda vaja õppetööks või sellega seonduvaks. 

● Lugeja peab raamatuid ja teisi teavikuid hoidma hoolikalt. Õpikule peab ümber panema  paberi, kaaned või õpiku kiletama. 

● Kaotatud või rikutud teavikud on lugeja kohustatud asendama samade või raamatukogu  poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse.

● Õpikud laenutatakse õpilastele augustikuu viimasel nädala vastavalt koostatud  graafikule.  

● Õpikud tuleb raamatukogusse tagastada kohe peale kursuse lõppemist.

● Lugeja tagastab õppeaasta lõpuks kõik laenutatud teavikud. 

● Õpilasele ei anta lõputunnistust või dokumente koolist lahkumisel, kui tal on võlgnevused kooliraamatukogus. 

● Raamatukogus kehtib kooli kodukord. 

● Raamatukogus säilitab lugeja korda ja vaikust, hoiab raamatukogu vara ja jätab enda  järel töökoha korda. 

● Lahkudes paneb lugeja riiulist võetud raamatud, ajalehed ja ajakirjad oma kohale tagasi.