Õpetajate koostööpäevadel võtsime fookusesse õppekava arenduse, ennastjuhtiva õppija ja vaimse tervise toetamise

Date created 07.03.2023

Koolivaheajal veetsime oma õpetajatega kaks ühist koostööpäeva, mille fookuses ikka kõige olulisemad - meie õpilased. 
1. märtsil suunasime lähtuvalt riikliku õppekava muudatustest ja uuendustest oma mõtted meie kooli õppekava arendusele. Mõtlesime üheskoos sellele, kuidas meie kooli õppekava saaks meie õppijaid kõige paremini eluks ette valmistada ja edasiseks võimalikult palju võimalusi pakkuda.
2. märtsil viis Tallinna Ülikooli nooremteadur, psühholoogia õppejõud kasvatusteadustes ning kliiniline psühholoog Õnne Uus meie meeskonnale läbi koolituse teemal “Ennastjuhtiva õppija ning vaimse tervise toetamine”.
Koolitus- ja koostööpäeval suunasime oma mõtted järgnevale:
- Miks on enesejuhtimise pädevus oluline ja kuidas on see seotud meie õpilaste ja õpetajate vaimse heaoluga?
- Millised on enesejuhitud õppimise olulised tegurid ja kuidas neid koolis toetada saame?
- Kuidas metakognitiivne môtlemine meid õpetajana noorte toetamisel aitab ja miks on oluline seda ka õpilastele mudeldada?

Õpetaja jaoks, kelle vastutus on tavapärasest suurem ja kes oma õpilasi südamega toetades annab iga päev endast emotsionaalselt justkui tükikese ära, on oluline ka iseenda hoidmisele teadlikult mõelda ja oma mõtlemisaparaadi hügieeniga tegeleda.

Pakkudes oma õpilastele psühholoogilist heaolu, aitame lisaks noorte ôppimise, õpimotivatsiooni ja vaimse tervise toetamisele ka iseend õpetajana.

Hoiame üksteise jätkusuutlikku heaolu, sest meie vaimne tervis môjutab meid ja meie õpilasi ka ühiskonnaliikmetena!

Aitäh, meie imelised õpetajad, et olete alati avatud kaasa mõtlema ja oma õppijate toetamisse järjepidevalt panustama.

Last changed 07.03.2023.

More news